Nyheter

Språkändringar (Change of language)

Publicerades 2017-09-28
SV: Vänligen notera att ett flertal begrepp som används i portalen har ändrats för att överensstämma med den nya lagstiftningen, t.ex. "Förfrågningsunderlag" heter nu "Upphandlingsdokument". (EN: Please note that the terminology has changed to comply with the new legislation, e.g. "Specifications" is now called "Contract documents".)

Upphandlingsbevakning

Publicerades 2016-11-22
Kommers Annons innehåller nu en funktion kallad Kommers Annons Bevakningstjänst där du kan välja områden för vilka upphandlingar du är intresserad av. Logga in i Kommers Annons Elite och klicka på din e-postadress uppe i högra hörnet för att komma till din kontoprofil. Klicka sedan på Bevaka nya upphandlingar för att göra inställningarna.