Upphandlande organisation: Östhammars kommun

Den offentliga upphandlingen i Sverige omfattar idag drygt 800 miljarder kronor per år. Lägger man till den upphandling som sker inom den privata sektorn är summan nästan tre gånger större.

En skicklig inköpare kan genom att använda de möjligheter som lagen ger göra upphandlingar som leder till att kommunen kan köpa bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris.
För att konkurrensen ska fungera är det viktigt att den offentliga upphandlingen av varor och tjänster går rätt till. Syftet är att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt.

Konkurrens- och upphandlingsreglerna finns till för att:
•konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin.
•företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera
•ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas
•det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna.

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Östhammars kommun
212000-0290
Stångörsgatan 10
742 21  Östhammar
SWEDEN
0173 - 860 00
Visa på stor karta
Stångörsgatan 10, 742 21 SE Östhammar