Upphandlande organisation: Enköpings Kommun

Enköpings kommun distribuerar anbudshandlingar elektroniskt genom Kommers Annons, direkt i upphandlingsannonsen. Upphandlingar annonseras också genom Opic och Mercell.

På Kommers Annons kan anbudsgivare och potentiella leverantörer kostnadsfritt kan registrera sig för att ta del av informationen.

För att säkerställa vår upphandlingsprocess och att informationen som läggs ut delges samtliga anbudsintressenter vid ett och samma tillfälle, (likabehandling), samt inom rätt tidpunkt, så är det av yttersta vikt att anbudsgivare registrerar sig.

Frågor om upphandlingen skall ställas skriftligt via Kommers Annons. Svar och andra uppgifter om upphandlingen under anbudstiden, delges registrerade anbudsgivare via Kommers Annons. Innan anbud lämnas uppmanas därför anbudsgivaren kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit.

Offentlig upphandling är på flera sätt komplicerat för både upphandlande enheter och för företag. Flera myndigheter, företag och organisationer har byggt upp olika typer av informationstjänster som reder ut frågetecknen se t.ex:
www.upphandlingsstod.se
www.offentligupphandling.se
www.konkurrensverket.se

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Enköpings Kommun
212000-0282
Kungsgatan 42
745 36  Enköping
SWEDEN
0171-62 50 00
Visa på stor karta
Kungsgatan 42, 745 36 SE Enköping