Upphandlande organisation: Sunet

OM SUNET
Sunet har i uppgift att skapa infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Den gemensamma organisationen bildar ett nät för forskning och utbildning och erbjuder en rad olika datatjänster.
SUNET står för Swedish University computer Network och är en enhet på Vetenskapsrådet, avdelningen för forskningens infrastruktur. Enligt instruktioner från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt ”ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos forskning och andra berörda”. Verksamheten finansieras i första hand av de anslutna organisationerna, men får även anslag från Utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet.

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Sunet
19202100-5208
Tulegatan 11, 3tr
113 53  Stockholm
SWEDEN
090-20 59 100
Visa på stor karta
Tulegatan 11, 3tr, 113 53 SE Stockholm