Upphandlande organisation: Bodens kommun

OM BODENS KOMMUN
Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker, förtroendevalda, företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott. Till sin hjälp har den politiska ledningen tjänstemän som leds av kommunchefen.

OM UPPHANDLING OCH INKÖP
Vårt ansvarsområde är
* Kommunövergripande upphandlingar och avtal
* Samordning av alla upphandlingar över tröskelvärden
* Leasing. Alla kommunens ramavtal gällande leasing
* Upphandlingskonsultation
* Förvaltningsspecifika upphandlingar och avtal
* Upphandlingsutbildningar
* Sambruksupphandling och avtal med andra intressenter

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Bodens kommun
212000-2767
Kyrkgatan 24
961 34  Boden
SWEDEN
0921-62000
Visa på stor karta
Kyrkgatan 24, 961 34 SE Boden