Upphandlande organisation: Sida

OM SIDA
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

OM UPPHANDLING PÅ SIDA
Vi upphandlar konsulttjänster, samarbeten med myndigheter och inköp av tjänster som vi behöver för att bedriva vår verksamhet. Svensk biståndspolitik förändras ständigt och därmed också Sidas sätt att arbeta. I dag sker väldigt få upphandlingar i Sidas regi. Det finns två huvudsakliga anledningar till att vi inte längre har så många upphandlingar:

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Sida
202100-4789
Valhallavägen 199
125 25  Stockholm
SWEDEN
Visa på stor karta
Valhallavägen 199, 125 25 SE Stockholm