Upphandlande organisation: Brottsförebyggande rådet 

OM BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Brottsförebyggande rådet 
202100-0068
Tegnérgatan 23
111 40  Stockholm
SWEDEN
Visa på stor karta
Tegnérgatan 23, 111 40 SE Stockholm