Upphandlande organisation: Tjörns kommun

UPPHANDLING OCH INKÖP
All offentlig verksamhet lyder under lagen om offentlig upphandling - LOU. Det innebär att när kommunen planerar att köpa varor eller tjänster måste man gå ut och annonsera om detta. Det vill säga; kommunen måste göra en upphandling. Kommunens upphandling styrs också av policys och riktlinjer. Syftet med offentlig upphandling är att främja konkurrensen på marknaden och använda skattemedlen på ett effektivt sätt. Genom att ge leverantörer lika förutsättningar utnyttjas konkurrensen och förmånligare affärer kan genomföras.

RIKTLINJER VID UPPHANDLING
Tjörns kommun har riktlinjer som beskriver rutiner vid upphandlingar och inköp. Riktlinjerna omfattar alla upphandlingar och inköp av varor, tjänster och entreprenader i Tjörns kommun.
Riktlinjerna gäller även för de kommunala bolagen.

Inköpsprocessen beskriver hur en upphandling går till.

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Tjörns kommun
212000-1306
Krokdalsvägen 1
471 80  Skärhamn
SWEDEN
0304-60 10 00
Visa på stor karta
Krokdalsvägen 1, 471 80 SE Skärhamn