Upphandlande organisation: Ale kommun

Ale kommun har en centraliserad upphandlingsenhet, vars uppgift är att stötta kommunens verksamheter i samband med upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingsenheten har rollen som projektledare i upphandlingsprocessen och verksamheterna är kravställare samt medverkar under hela processen. Mer information finns på www.ale.se/foretagare/foretagare.html

Ale kommun annonserar upphandlingar via Kommers Annons. När kommunen deltar i en upphandling som genomförs av en inköpscentral sker annonsering i andra offentliga databaser.

Alla leverantörer är välkomna att lämna anbud och det är kostnadsfritt att registrera sig samt lämna anbud. Var noga med att svara på alla frågor och bifoga efterfrågad information. Om något är oklart vänd er till upphandlingsenheten i god tid innan sista anbudsdag.

Välkommen med ert anbud,

Ale kommun

Upphandlingsenheten

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Ale kommun
212000-1439
44980  Alafors
SWEDEN
0303-33 00 00
Visa på stor karta
44980 SE Alafors