Upphandlande organisation: Kungälvs kommun

Upphandlingsenheten är kommunens centrala upphandlings-/inköpsenhet. Arbetet sker i samverkan med verksamheter runt om i kommunen.

På Kungälvs hemsida kan du ta del av upphandlingar, lagar och regler som styr, vad du behöver göra för att lämna ett anbud och hur arbetet går till.

Sedan februari 2013 använder Kungälvs kommun Kommers och Kommers Annons för sina upphandlingar. Utöver det annonseras upphandlingar även i andra elektroniska databaser. Kommunen sammarbetar även med Upphandlingsbolaget i Göteborg med vissa upphandlingar varvid dessa annonseras vidare till "Upphandlingar.nu". Dessutom annonserar kommunen upphandlingar enligt LOV på "Valfrihetswebben.se".

Alla företag är välkomna att lämna anbud. Om du inte hittar förfrågningsunderlaget är du välkommen att kontakta Upphandlingsenheten, se vår hemsida.

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Kungälvs kommun
212000-1371
Ytterbyvägen 2
442 81  Kungälv
SWEDEN
0303-23 80 00
Visa på stor karta
Ytterbyvägen 2, 442 81 SE Kungälv