Procuring organisation: Heby kommun

Upphandlingsenheten genomför och samordnar upphandlingar av varor och tjänster för kommunens alla verksamheter med undantag för de upphandlingar som rör fastigheter, vilka istället genomförs av Heby fastigheter.

Upphandlingarna annonseras via Kommers Annons samt de större upphandlingarna i Opic/ TED databas. Det är gratis att reistrera sig på Kommers Annons för möjligheten att lämna anbud. Heby kommun strävar i möjligaste mån att ta in helt elektroniska anbud via Kommers Anons i anbudsformulär som utgör förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten anser att detta underlättar både för anbudsgivare samt för kommunen i arbetet med anbudsförfarandet.

Även mindre direktupphandlingar kommer under året att annonseras vi Kommers Annons, detta kommer förhoppningsvis att starta under hösten 2012.

Heby kommun eftersträvar en nära dialog med de lokala företagen. Genom att ett företag är registrerat i Kommers Annons kan kommunen skicka direktmeddelande om att en upphandling är utannonserad och att det finns möjlighet att lämna anbud.

Större upphandlingar kan samordnas inom Uppsala län mellan kommunerna Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Håbo, Enköping och Sandviken. Anledningen är att större volymer kan leda till bättre priser.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Heby kommun
212000-2049 Tingsgatan 11
744 32  Heby kommun
SWEDEN

0224-36000 www.heby.se
Show on large map
Tingsgatan 11, 744 32 SE Heby kommun