Upphandlande organisation: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB förvärvade 1 januari 2013 merparten av alla skolfastigheter från Uppsala kommun, sammanlagt 172 fastigheter, med en totalyta på ca 405 000 kvm. Skolfastigheter har en ungefärlig omsättning på 450 miljoner kronor per år exklusive projektsidan.

Bra, effektiv fastighetsförvaltning med hög kvalitet är Skolfastigheter AB:s huvuduppdrag. Under de närmaste åren kommer vi att storsatsa på att förbättra standarden på Uppsalas skolor och förskolor.

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
556911-0751
Uppsala stadshus
753 75  Uppsala
SWEDEN
018-7270000
Visa på stor karta
Uppsala stadshus, 753 75 SE Uppsala