Upphandlande organisation: Hässleholms kommun

Fr o m 1 april 2012 byter Hässleholms kommun system för annonsering. I fortsättningen annonseras upphandlingar i Kommers Annons.
www.kommersannons.se/elite

Kammarkollegiets webbplats som erbjuder upphandlare och leverantörer stöd och vägledning inom offentlig upphandling.

www.upphandlingsstod.se/

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Hässleholms kommun
212000-0985
Stadshuset
281 80  Hässleholm
SWEDEN
0451-26 70 00
Visa på stor karta
Stadshuset, 281 80 SE Hässleholm