Upphandlande organisation: Havs- och vattenmyndigheten

OM HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.

Genom långsiktig planering hanterar Havs- och vattenmyndigheten mötet mellan miljöintressen och näringsliv, så att så många som möjligt blir nöjda.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering. Havs- och vattenmyndigheten har tagit över den största delen av ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket. Samtidigt som Havs- och vattenmyndigheten öppnade den 1 juli 2011 lades Fiskeriverket ner. Havs- och vattenmyndigheten har tagit över flera av det nedlagda Fiskeriverkets tidigare ansvarsområden.

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Havs- och vattenmyndigheten
202100-6420
Box 11 930
404 39   Göteborg
SWEDEN
010-698 60 00
Visa på stor karta
404 39 SE Göteborg