Upphandlande organisation: Sandvikens kommun

Sandvikens kommun distribuerar anbudshandlingar elektroniskt genom Kommers Annons, direkt i upphandlingsannonsen. Upphandlingar annonseras också genom Opic och Mercell.

Leverantörer kan registrera sig kostnadsfritt på Kommers Annons för att ta del av informationen.

För att säkerställa vår upphandlingsprocess och att informationen som läggs ut delges samtliga anbudsintressenter vid ett och samma tillfälle, (likabehandling), och inom rätt tidpunkt, så är det av yttersta vikt att anbudsgivare registrerar sig via länken i vår annons.

Frågor om upphandlingen skall ställas skriftligt via Kommers Annons. Svar och andra uppgifter om upphandlingen under anbudstiden, delges registrerade anbudsgivare via Kommers Annons.

Innan anbud lämnas uppmanas därför anbudsgivaren kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit.

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Sandvikens kommun
212000-2346
Odengatan 37
811 80  Sandviken
SWEDEN
026-24 00 00
Visa på stor karta
Odengatan 37, 811 80 SE Sandviken