Procurements

ProcuringEntityProfile

Revisionstjänster Tender notice

Deadline for tenders 9/16/2019, the notice is published between 8/12/2019 and 9/16/2019. Place of execution Sverige, Skåne län.
Revisionerna i Bromölla kommun inbjuder er att lämna anbud på uppdraget som sakkunniga till kommunens revisorer för granskning av styrelse, nämnder och beredningar, bolagsrevisorer till kommunens bolag samt som sakkunniga till lekmannarevisorerna i bolagen: BromöllaHem AB, Bromölla Fritidscenter AB, Bromölla Energi och Vatten AB samt dess dotterbolag Bromölla Fjärrvärme AB.
0 days left

ProcuringEntityProfile

Fettinsamling från restaurangverksamhet Qualification notice

Last date for application 7/13/2016, the notice is published between 6/20/2016 and 8/31/2021. Place of execution Skåne län.
Tjänstekoncessionen omfattar möjlighet till insamling av frityroljor och annat spillfett från restaurangverksamheter i Bromölla kommun. Tjänsterna ska utföras med personal, fordon, utrustning och material som tillhandahålls genom entreprenörernas ansvar och försorg. Entreprenörerna svarar för mottagande av beställningar, insamling, transportledning, kundtjänst, fakturering, indrivning och registerhållning samt för eventuella avgifter som erläggs för behandling av insamlat avfall. Beställaren tillhandahåller således inte något kundregister till entreprenörerna och garanterar inte att entreprenörerna få några insamlingsuppdrag.
0 days left

ProcuringEntityProfile

Dialogmöte avseende digitala lösningar i hemtjänst och hemsjukvård. Rfi

Deadline for tenders 10/4/2019, the notice is published between 9/10/2019 and 10/4/2019. Place of execution Skåne län.
Bromölla kommun avser att under 2020 införa digital dokumentation, planering och uppföljning i hemtjänsten samt digital vårdplan och signering av hemsjukvårdinsatser. Bromölla kommun vill därför bjuda in potentiella leverantörer till ett dialogmöte för att öka kommunens kunskaper om vilka lösningar som marknaden erbjuder och vilka perspektiv och inriktningar vi behöver ha med oss.
18 days left

ProcuringEntityProfile

Hyra av arbetskläder samt tvätteritjänst Tender notice

Deadline for tenders 9/17/2019, the notice is published between 8/12/2019 and 9/17/2019. Place of execution Skåne län.
Upphandlingen avser hyra av arbetskläder samt tvätteritjänst till vård- och omsorgspersonal i Bromölla kommun. I uppdraget ingår följande: - tillhandahålla efterfrågade textilier - tvätt av textilier - reparation och utbyte av textilier - distribution till beställarens enheter - tillhandahålla ett beställnings och statistiksystem
1 days left