Procurements

ProcuringEntityProfile

Avsättning slaggrus Tender notice

Deadline for tenders 5/26/2032, the notice is published between 6/28/2018 and 5/26/2032. Place of execution Västra Götalands län.
Renova driver en avfallsförbränningsanläggning som årligen förbränner 550 000 ton avfall och därigenom kan producera elektricitet och värme till fjärrvärmenätet. I samband med förbränning av avfall uppstår det olika restprodukter varav en restprodukt efter behandling består av utsorterat slaggrus. Renova ser en möjlighet att använda dessa restprodukter som ingående material i förnyade produkter, bl.a. som ersättningsprodukt istället för natursten, natursand och bergkross i anläggningsprodukter till deponi eller till andra tillämpningar där erforderligt tillstånd finns. Renova producerar ca 100.000 ton/år slaggrus. Slaggruset kan fraktioneras i olika storlekar från 0 till 80 mm. För detta slaggrus söker Renova lämpliga leverantörer/kunder som kan erbjuda bra lösningar för omhändertagande och användning av slaggrus som ingående konstruktionsmaterial i anläggningsprodukter bl.a. till deponier, även andra användningsområden för slaggruset kan vara tänkbart så länge som relevanta lagar och föreskrifter är uppfyllda. Renova avser att införa ett s.k. dynamiskt inköpssystem för löpande avsättning av slaggrus. Leverantörer som godkänns i systemet har rätt att lämna anbud på förfrågan. Leverantörer kan under gällande tidsperiod för det dynamiska inköpssystemet ansöka om att bli godkända i systemet eller när som helst avsluta sin anslutning. Vid förfrågan kommer utvärdering att ske utifrån olika kriterier beroende på det aktuella behovet. Exempel på utvärderingskriterier är: 1. Leveranstid 2. Mottagen volym 3. Pris 4. Miljöpåverkan 5. Innovation och nya smarta lösningar 6. Kombination av köp eller behandlingskostnad och tillhörande tjänster 7. Annat Välkommen att ansöka 2018 till 2032 om att bli leverantör.
4631 days left