Åtkomst begränsad

Upphandlingen är avbruten. Meddelande från upphandlaren om avbruten upphandling: Upphandlingen avbryts på grund av bristande konkurens. Endast ett anbud har inkommit. Priset i inkommet anbud ligger för högt i förhållande till den budget som Tierps kommun har för projektet.

Visa pågående upphandlingar