Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Hej, Vi kommer att ta ett omtag gällande denna upphandling och återkommer så fort ny kravställning är gjord.

Show ongoing procurements