Fettinsamling från restaurangverksamhet

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer :

Ansökningsinbjudan: För att få lämna in anbud för den här upphandlingen behöver du först bli inbjuden efter en anbudsansökan. Sista dag för att skicka in ansökningar om att få lämna anbud är 7/13/2016. Mer information hittar du genom att klicka på ansökningsinbjudan i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Generell upphandling.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Bromölla kommun.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
15411210-7 - Stekolja
90511300-5 - Insamling av avfall
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.