[VON2012/7] Hemtjänst och hemsjukvård i Enköpings kommun

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : VON2012/7

Publik annons: Denna annons är endast för information. Det går inte att lämna anbud på denna upphandling.

Upphandlingen genomförs med förfarande Generell upphandling.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Enköpings Kommun.
Utförandeort är Sverige, Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
85000000-9 - Hälso- och sjukvård samt socialvård
85300000-2 - Socialvård och tillhörande tjänster
Nuts
SE - Sverige
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten.