[0193/18] Avsättning slaggrus

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 0193/18

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 5/26/2032. Anbudet ska var giltiga till 11/3/2032. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Den här upphandlingen tillåter kontinuerlig anbudsöppning, det innebär att upphandlaren kan öppna ditt anbud omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du inte kommer att kunna återta ditt anbud efter att du har lämnat in det.

Den här upphandlingen tillåter flera anbud, du kan skapa och skicka in ytterligare anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande Dynamiskt inköpssystem.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Renova Aktiebolag.
Utförandeort är Västra Götalands län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
14210000-6 - Grus, sand, krossad sten och ballast
44113330-7 - Asfalteringsmaterial
44114000-2 - Betong
44114250-9 - Betongplattor
45262310-7 - Arbete med armerad betong
45262311-4 - Uppförande av betongstommar
45262350-9 - Arbeten med oarmerad betong
90500000-2 - Avfallstjänster
90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall
90514000-3 - Återvinning av avfall
Nuts
SE232 - Västra Götalands län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.