[KLK 2018/46] Omsorgsförvaltningens valfrihetssystem inom ordinärt boende gällande service- och omvårdnad och HSL

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KLK 2018/46

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 10/11/2032. Anbudet ska var giltiga till 10/11/2032. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Den här upphandlingen tillåter kontinuerlig anbudsöppning, det innebär att upphandlaren kan öppna ditt anbud omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du inte kommer att kunna återta ditt anbud efter att du har lämnat in det.

Den här upphandlingen tillåter flera anbud, du kan skapa och skicka in ytterligare anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande LOV valfrihetssystem.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Hässleholms kommun.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
85000000-9 - Hälso- och sjukvård samt socialvård
85323000-9 - Kommunal hälso- och sjukvård
98514000-9 - Hemtjänst
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.