[KFKS 2018/983] Dynamiskt inköpssystem: Byggentreprenader 2-25 miljoner kronor

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KFKS 2018/983

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 3/31/2025. Anbudet ska var giltiga till 3/31/2025. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Den här upphandlingen tillåter kontinuerlig anbudsöppning, det innebär att upphandlaren kan öppna ditt anbud omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du inte kommer att kunna återta ditt anbud efter att du har lämnat in det.

Den här upphandlingen tillåter flera anbud, du kan skapa och skicka in ytterligare anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande Dynamiskt inköpssystem.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Nacka Kommun.
Utförandeort är Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45212500-1 - Ombyggnad av kök eller restaurang
45262000-1 - Bygg- och anläggningsarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, med undantag för takarbeten
45262690-4 - Renovering av byggnader
45262800-9 - Ut- och tillbyggnadsarbeten
45453000-7 - Reparation och renovering
45453100-8 - Renoveringsarbeten
45454000-4 - Ombyggnadstjänster
Nuts
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.