[ÄLN 2015/16] Kundvalssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : ÄLN 2015/16

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 11/17/2032. Anbudet ska var giltiga till 3/17/2033. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Den här upphandlingen tillåter kontinuerlig anbudsöppning, det innebär att upphandlaren kan öppna ditt anbud omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du inte kommer att kunna återta ditt anbud efter att du har lämnat in det.

Den här upphandlingen tillåter flera anbud, du kan skapa och skicka in ytterligare anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande LOV valfrihetssystem.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Nacka Kommun.
Utförandeort är Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
85000000-9 - Hälso- och sjukvård samt socialvård
85300000-2 - Socialvård och tillhörande tjänster
85310000-5 - Socialt arbete
85311100-3 - Äldreomsorg
85311200-4 - Social omsorg för handikappade
85312000-9 - Socialvård utan inkvartering
85312400-3 - Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner
85320000-8 - Socialvård
Nuts
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.