[TF 2019/156] Nybyggnation av Grillby förskola

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : TF 2019/156

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 9/9/2019. Anbudet ska var giltiga till 12/9/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Enköpings Kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
42512000-8 - Installationer för luftkonditionering
45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45214210-5 - Byggnation av låg- och mellanstadieskola
45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten
45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur
45312100-8 - Installation av brandlarmssystem
45312200-9 - Installation av inbrottssystem
45313100-5 - Hissinstallationer
45315000-8 - Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
45315100-9 - Eltekniska installationer
45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45331200-8 - Installation av ventilation och luftkonditionering
45331210-1 - Installation av ventilation
51900000-1 - Installation av styr- och reglersystem
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.