[GSN-2018-1532] Utförandeentreprenad ombyggnad gata och VA, del av Gamla Uppsalagatan/Iduns väg, Kv. Leopold och Gamla Uppsala 21:20, Uppsala

Tender notice overview

Procurement number : GSN-2018-1532

Public notice: This is a public call for tenders. The final date for submitting tenders is 9/19/2019. Tenders must be valid until 3/18/2020. You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.
The deadline for submitting your tender is
 Days  Hours  Minutes  Seconds

The procurement is carried out with procedure Simplified procedure.

The procuring organisation for this procurement is Uppsala kommun.
The place of execution is Uppsala län.

Category codes registered on this procurement include

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000-2 - Byggnadsanläggning
45211000-9 - Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten
45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten
77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden
Nuts
SE121 - Uppsala län

By registering interest in this procurement on the page registration you will receive notifications via email and can access updated contract documents. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.