[2019-0620] Konsult Detaljplanearbete

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2019-0620

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 9/15/2019. Anbudet ska var giltiga till 12/18/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Perstorps kommun.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45112700-2 - Landskapsplanering
70332100-8 - Fysisk planering
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur
71313100-6 - Konsulttjänster för bullerkontroll
71400000-2 - Stadsplanering och landskapsvård
71410000-5 - Stadsplanering
72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.