[KSTFU/2019:117 ] Upphandling av grundläggning, stomkomplettering (ej stomme) inkl. installationsarbeten samt markarbeten för ny förskola Eds allé

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KSTFU/2019:117

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 8/15/2019. Anbudet ska var giltiga till 11/29/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud. Observera att sista anbudsdag har passerat och att det inte längre går att lämna in anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Upplands Väsby.
Utförandeort är Stockholm, Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
45236210-5 - Markanläggning för lekplats
Nuts
SE11 - Stockholm
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.