[50126] Studiehall 1 Rydebäckskolan

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 50126

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 8/27/2019. Anbudet ska var giltiga till 11/29/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Helsingborgs stad.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.