[KSTFU/2019:144] EDS Kyrka VA-huvudledningsarbeten

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KSTFU/2019:144

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 8/30/2019. Anbudet ska var giltiga till 11/30/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Upplands Väsby.
Utförandeort är Stockholm, Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar
Nuts
SE11 - Stockholm
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.