[UH2019-4] Teleteknisk Säkerhetsanläggning

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : UH2019-4

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 8/25/2019. Anbudet ska var giltiga till 12/19/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är SÖRAB.
Utförandeort är Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
31625000-3 - Inbrotts- och brandlarm
35113300-2 - Säkerhetsanläggningar
35121700-5 - Larmsystem
38822000-3 - Fjärrstyrda larmanordningar
44521100-9 - Lås
44521110-2 - Dörrlås
44521120-5 - Elektroniskt säkerhetslås
45111320-7 - Demonteringsarbeten vid säkerhetsanläggningar
45233292-2 - Montering av säkerhetsutrustning
45312000-7 - Installation av larmsystem och antenner
45312100-8 - Installation av brandlarmssystem
50610000-4 - Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning
Nuts
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.