[KS 2019/884] Ramavtal Tekniska konsulttjänster VA & Miljö 2019 2.0

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS 2019/884

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 9/12/2019. Anbudet ska var giltiga till 12/11/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Bodens kommun.
Utförandeort är Norrbottens län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71300000-1 - Ingenjörstjänster
71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster
71321300-7 - Konsulttjänster inom VA
71322200-3 - Konstruktion av rörledningar
71350000-6 - Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster
71351210-8 - Geofysiska konsulttjänster
71351900-2 - Geologi, oceanografi och hydrologi
71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71800000-6 - Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
90492000-2 - Konsulttjänster för avloppshantering
90713100-9 - Konsulttjänster för vattenförsörjning och avloppsvatten utom för byggprojekt
Nuts
SE332 - Norrbottens län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.