Elnätsentreprenader Nacka Energi AB

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer :

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 9/2/2019. Anbudet ska var giltiga till 2/27/2020. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Nacka Kommun.
Utförandeort är Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
65300000-6 - Eldistribution och tillhörande tjänster
65320000-2 - Drift av elektriska anläggningar
65410000-0 - Drift av kraftverk
71323100-9 - Konstruktion av elnät
Nuts
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.