[UH2019-5] Om- och tillbyggnad Kontor på Hagby återvinningsanläggning i Täby kommun

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : UH2019-5

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 9/15/2019. Anbudet ska var giltiga till 1/15/2020. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är SÖRAB.
Utförandeort är Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000-2 - Byggnadsanläggning
45213000-3 - Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport
45213150-9 - Byggnation av kontorsbyggnad
45213270-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: återvinningsanläggning
Nuts
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.