[NVAAB 2019/60 ] Källvägen

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : NVAAB 2019/60

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 9/9/2019. Anbudet ska var giltiga till 1/1/2020. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Nacka vatten och avfall AB.
Utförandeort är Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45231110-9 - Rörläggningsarbete
45231111-6 - Upptagning och omläggning av rörledningar
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232400-6 - Anläggningsarbeten för avlopp
45232440-8 - Anläggningsarbeten för avloppsledningar
45332300-6 - Läggning av avloppsledningar
Nuts
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.