[KS 19/0357] Trädgårdsstaden Provisorisk VA och infartsparkering

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS 19/0357

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 9/2/2019. Anbudet ska var giltiga till 11/14/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Upplands-Bro kommun.
Utförandeort är Sverige, Östra Sverige, Södra Sverige, Norra sverige.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten
45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231110-9 - Rörläggningsarbete
45231111-6 - Upptagning och omläggning av rörledningar
45231112-3 - Installation av rörsystem
45231113-0 - Omläggning av rörledningar
45231400-9 - Anläggningsarbeten för kraftledningar
45232411-6 - Anläggningsarbeten för spillvattenledning
45232460-4 - Sanitetsanläggningar
45233130-9 - Anläggningsarbeten för allmänna vägar
45233161-5 - Anläggningsarbeten för gångbanor
45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar
Nuts
SE - Sverige
SE1 - Östra Sverige
SE2 - Södra Sverige
SE3 - Norra sverige

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.