[KS 19/0356] Tegelhagen Infrastruktur

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS 19/0356

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 9/13/2019. Anbudet ska var giltiga till 12/16/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Upplands-Bro kommun.
Utförandeort är Sverige, Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
34928500-3 - Gatubelysning
34928510-6 - Stolpar för gatubelysning
34928520-9 - Lyktstolpar
34993000-4 - Vägbelysning
45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten
45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten
45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231110-9 - Rörläggningsarbete
45231111-6 - Upptagning och omläggning av rörledningar
45231112-3 - Installation av rörsystem
45231113-0 - Omläggning av rörledningar
45231400-9 - Anläggningsarbeten för kraftledningar
45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar
45232150-8 - Arbeten för vattenledningar
45232411-6 - Anläggningsarbeten för spillvattenledning
45232420-2 - Anläggningsarbete för avloppsledningar
45232423-3 - Byggnation av avloppspumpstationer
45232440-8 - Anläggningsarbeten för avloppsledningar
45232450-1 - Anläggningsarbeten för dränering
45232451-8 - Dränerings- och markanläggningar
45233123-7 - Anläggningsarbeten för landsvägar
45233124-4 - Anläggningsarbeten för huvudvägar
45233125-1 - Anläggningsarbeten för vägkorsningar
45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar
71313410-2 - Riskbedömning för bygg- och anläggningsarbeten
Nuts
SE - Sverige
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.