[KS2019/1105] Konkurrenspräglag dialog Ridanläggning Trankärr

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS2019/1105

Ansökningsinbjudan: För att få lämna in anbud för den här upphandlingen behöver du först bli inbjuden efter en anbudsansökan. Sista dag för att skicka in ansökningar om att få lämna anbud är 8/30/2019. Mer information hittar du genom att klicka på ansökningsinbjudan i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Konkurrenspräglad dialog.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Kungälvs kommun.
Utförandeort är Västra Götalands län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45210000-2 - Byggnadsanläggning
45212000-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
45212140-9 - Fritidsanläggning
45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar
45212210-1 - Byggnation av idrottsanläggningar för en enda idrottsgren
45213240-7 - Byggnation av lantbruksbyggnader
45236100-1 - Mark- och grundarbeten: diverse idrottsanläggningar
45236200-2 - Markanläggning för fritidsanläggningar
Nuts
SE232 - Västra Götalands län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.