[Dnr: 931/2019] RFI - Framtidens ärendehanteringssystem

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : Dnr: 931/2019

Den här upphandlingen tillåter kontinuerlig anbudsöppning, det innebär att upphandlaren kan öppna ditt anbud omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du inte kommer att kunna återta ditt anbud efter att du har lämnat in det.

Den här upphandlingen tillåter flera anbud, du kan skapa och skicka in ytterligare anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande Informationsförfrågan.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Helsingborgs stad.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
30237475-9 - Elektriska sensorer
32573000-0 - Kommunikationsstyrsystem
35125100-7 - Sensorer
35710000-4 - Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
35711000-1 - Ledning, styrning och kommunikationssystem
38221000-0 - Geografiska informationssystem (GIS eller motsvarande)
48400000-2 - Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48445000-9 - Programvara för kundhantering
48451000-4 - Programvara för affärsresursplanering
48812000-3 - Ekonomiska informationssystem
72212445-0 - Programvaruutvecklingstjänster för kundhantering
72212480-7 - Programvaruutvecklingstjänster för försäljning, marknadsföring och affärsunderrättelser
72400000-4 - Internettjänster
79330000-6 - Statistiktjänster
79342300-6 - Kundservice
79342311-6 - Undersökning av kundtillfredställelse
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.