[SHAB2019/18] SHAB2019/18 Kungsgårdens skola, om- och tillbyggnad kök

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : SHAB2019/18

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 9/4/2019. Anbudet ska var giltiga till 12/4/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Sandvikenhus AB.
Utförandeort är Gävleborgs län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
42500000-1 - Kyl- och ventilationsutrustning
42512300-1 - Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter
44163121-4 - Värmeledningar
45212500-1 - Ombyggnad av kök eller restaurang
45262700-8 - Ombyggnadsarbete
45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur
45331210-1 - Installation av ventilation
Nuts
SE313 - Gävleborgs län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.