[KS-2019-519] Ramavtal, Byggkonstruktörstjänster Östhammars kommun

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS-2019-519

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 9/11/2019. Anbudet ska var giltiga till 11/28/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Östhammars kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71300000-1 - Ingenjörstjänster
71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.