[1725-19] Expertstöd för att genomföra åtgärd 19 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 1725-19

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 8/27/2019. Anbudet ska var giltiga till 11/27/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Direktupphandling.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Havs- och vattenmyndigheten.
Utförandeort är Västra Götalands län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
37413100-7 - Fiskeredskap
77700000-7 - Tjänster i samband med fiske
77800000-8 - Vattenbruk
77810000-1 - Havsbruk
79413000-2 - Konsulttjänster för marknadsföring
80540000-1 - Miljöutbildning
90700000-4 - Miljötjänster
98100000-4 - Medlemsorganisationstjänster
98113000-8 - Tjänster tillhandahållna av specialistorganisationer
98130000-3 - Diverse medlemsorganisationstjänster
Nuts
SE232 - Västra Götalands län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.