[2019/1176] RFI - trygghetsskapande teknik för särskilt boende (norrbottens e-nämnd)

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2019/1176

Den här upphandlingen tillåter kontinuerlig anbudsöppning, det innebär att upphandlaren kan öppna ditt anbud omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du inte kommer att kunna återta ditt anbud efter att du har lämnat in det.

Den här upphandlingen tillåter flera anbud, du kan skapa och skicka in ytterligare anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande Informationsförfrågan.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Luleå Kommun.
Utförandeort är Norrbottens län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
30191140-7 - Tillbehör för personlig identifiering
35121700-5 - Larmsystem
38822000-3 - Fjärrstyrda larmanordningar
44521120-5 - Elektroniskt säkerhetslås
48311100-2 - Dokumenthanteringssystem
71700000-5 - Övervakning och kontroll
Nuts
SE332 - Norrbottens län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.