[KSN-2019-2439] Välkommen på leverantörsträff hösten 2019!

Tender notice overview

Procurement number : KSN-2019-2439

This procurement allows ongoing tender opening, this means that the procurer can open your tender immediately after submission. This also means that you will not be able to withdraw your tender.

This procurement allows multiple tenders, you may create and sign multiple tenders.

The procurement is carried out with procedure Request For Information.

The procuring organisation for this procurement is Uppsala kommun.
The place of execution is Uppsala län.

Category codes registered on this procurement include

CPV
03000000-1 - Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
09000000-3 - Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor
14000000-1 - Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d
16000000-5 - Jordbruksmaskiner
18000000-9 - Kläder, skor, väskor och tillbehör
19000000-6 - Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter
24000000-4 - Kemiska produkter
30000000-9 - Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
31000000-6 - "Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning"
32000000-3 - Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
33000000-0 - Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
34000000-7 - Transportutrustning och transporthjälpmedel
35000000-4 - Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
37000000-8 - Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
39000000-2 - Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
41000000-9 - Uppsamlat och renat vatten
42000000-6 - Industrimaskiner
43000000-3 - Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
44000000-0 - "Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)"
45000000-7 - Anläggningsarbete
48000000-8 - Programvara och informationssystem
50000000-5 - Reparation och underhåll
51000000-9 - Installation (utom programvara)
55000000-0 - Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport)
63000000-9 - "Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster"
64000000-6 - Post- och telekommunikationstjänster
65000000-3 - El-, vatten- och energiverk
66000000-0 - Finans- och försäkringstjänster
70000000-1 - Tjänster avseende fast egendom
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
73000000-2 - FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
75000000-6 - Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
76000000-3 - Tjänster för olje- och gasindustrin
77000000-0 - Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
79000000-4 - Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
80000000-4 - Undervisning och utbildning
85000000-9 - Hälso- och sjukvård samt socialvård
90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
92000000-1 - Fritids-, kultur- och sporttjänster
98000000-3 - Andra samhälleliga och personliga tjänster
Nuts
SE121 - Uppsala län

By registering interest in this procurement on the page registration you will receive notifications via email and can access updated contract documents. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.