Publika avtal

Visa dina avtal
select
select
ProcuringEntityProfile

Allmänna banktjänster 2010/122

Giltigt från 2011-01-01 till 2017-12-31
Leverantör Nordea Bank AB 516406-0120
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Anläggningsmaskintjänster 7155

Giltigt från 2014-09-01 till 2018-08-31
Leverantör Upplands Schakt Ek För 717600-7990
Avtalsområde Anläggningsmaskintjänster
ProcuringEntityProfile

Anläggningsmaskintjänster 7156

Giltigt från 2014-09-01 till 2018-08-31
Leverantör Mellansvenska Logistiktransporter AB 556617-1210
Avtalsområde Anläggningsmaskintjänster
ProcuringEntityProfile

Anläggningsmaskintjänster 7157

Giltigt från 2014-09-01 till 2018-08-31
Leverantör Karlsson Seidel Mark och Trädgårdsmiljö AB 556916-9716
Avtalsområde Anläggningsmaskintjänster
ProcuringEntityProfile

Dexter 7109

Giltigt från 2014-05-26 till 2018-05-31
Leverantör Ist Sverige AB 556265-4755
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Dokumenthantering 2012 5503

Giltigt från 2012-01-01 till 2017-07-31
Leverantör Kammarkollegiet 202100-0829
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Däck och däckhotell 6554

Giltigt från 2014-04-07 till 2017-11-30
Leverantör Däckia AB 556527-6952
Avtalsområde Däck och däckhotell
ProcuringEntityProfile

Fordon 5636

Giltigt från 2013-12-16 till 2017-12-15
Leverantör Bilforum Alf Johansson AB 556040-5457
Avtalsområde Fordon
ProcuringEntityProfile

Fordon 5645

Giltigt från 2013-12-16 till 2017-12-15
Leverantör Upplands Motor AB 556275-5834
Avtalsområde Fordon
ProcuringEntityProfile

Fryst fisk 5395

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2014-07-01 till 2017-08-31
Leverantör Stora Risten Fisk AB 556532-2699
Avtalsområde Fryst fisk
ProcuringEntityProfile

Färdtjänst 41224

Giltigt från 2012-01-01 till 2017-12-31
Leverantör Västupplands TAXI AB 556410-0963
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Färsk fisk 5397

Övriga avtalsparter: Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2014-07-01 till 2017-08-31
Leverantör Stora Risten Fisk AB 556532-2699
Avtalsområde Färsk fisk
ProcuringEntityProfile

Företagshälsovård 7066

Giltigt från 2014-06-01 till 2017-05-31
Leverantör Avonova Mälarhälsan AB 556833-0418
Avtalsområde Företagshälsovård
ProcuringEntityProfile

Försäkringsmäklare 8522

Giltigt från 2015-01-01 till 2018-12-31
Leverantör Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 556707-7648
Avtalsområde Försäkringsmäklare
ProcuringEntityProfile

Gatubelysning 7153

Giltigt från 2014-07-01 till 2018-06-30
Leverantör Heby Elektriska 690407-6913
Avtalsområde Gatubelysning
ProcuringEntityProfile

Hemtjänst - service 40695

Giltigt från 2011-11-01 till 2019-12-31
Leverantör Mälardalens Boservice AB 556863-3407
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

HVB ensamkommande barn och ungdomar 2822

Giltigt från 2013-04-23 till 2017-05-31
Leverantör Olivia Omsorg AB 556632-7986
Avtalsområde HVB ensamkommande barn och ungdomar
ProcuringEntityProfile

Inhyrning av kläder och cirkulationstvätt 2052

Giltigt från 2013-09-01 till 2017-08-31
Leverantör Berendsen Textil Service AB 556022-4171
Avtalsområde Inhyrning av kläder och cirkulationstvätt
ProcuringEntityProfile

Konkurrensutsättning av E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 2157, e-tjänster 5799

Giltigt från 2014-01-14 till 2018-01-13
Leverantör Cybercom Group AB 556544-6522
Avtalsområde Konkurrensutsättning av E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 2157, e-tjänster
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av byggentreprenader 5308

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör AB Ecenea 556794-9895
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av byggentreprenader 5319

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör Fasticon AB 556373-9498
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av fastighetsanknutna tjänster 5307

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör AB Ecenea 556794-9895
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av fastighetsanknutna tjänster 5318

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör Fasticon AB 556373-9498
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av lokalvårdstjänster 5316

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör Borago Förvaltnings AB 556588-2999
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av lokalvårdstjänster 5315

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör Fasticon AB 556373-9498
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av mark- och anläggningsentreprenader 5306

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör AB Ecenea 556794-9895
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av mark- och anläggningsentreprenader 5317

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör Fasticon AB 556373-9498
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av tjänster 5305

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör AB Ecenea 556794-9895
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av tjänster 5313

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör Fasticon AB 556373-9498
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av tjänster 5314

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör Borago Förvaltnings AB 556588-2999
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av tjänster 5320

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör Adviceu AB 556763-4794
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av tjänster inom vård och social omsorg 5304

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör AB Ecenea 556794-9895
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för stöd vid upphandling av varor 5303

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör AB Ecenea 556794-9895
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för utbildning inom upphandling/inköp samt verksamhetskonsultation 5309

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör Fasticon AB 556373-9498
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för utbildning inom upphandling/inköp samt verksamhetskonsultation 5310

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör Upphandlingskonsult i Sverige AB 556837-2717
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för utbildning inom upphandling/inköp samt verksamhetskonsultation 5311

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör Borago Förvaltnings AB 556588-2999
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Konsulter för utbildning inom upphandling/inköp samt verksamhetskonsultation 5312

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Enköpings Hyresbostäder, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, Uppsala kommun
Giltigt från 2013-10-21 till 2017-09-30
Leverantör AB Ecenea 556794-9895
Avtalsområde Upphandlingskonsulter
ProcuringEntityProfile

Korttidsplatser Äldre, delområde Demens 20370

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Tierps kommun
Giltigt från 2017-01-16 till 2019-01-15
Leverantör Attendo Sverige AB 556148-5169
Avtalsområde Korttidsplatser Äldre
ProcuringEntityProfile

Korttidsplatser Äldre, delområde Demens 20372

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Tierps kommun
Giltigt från 2017-01-16 till 2019-01-15
Leverantör Vardaga Opalen AB 556455-5208
Avtalsområde Korttidsplatser Äldre
ProcuringEntityProfile

Korttidsplatser Äldre, delområde Demens Silverpark 20371

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Tierps kommun
Giltigt från 2017-01-16 till 2019-01-15
Leverantör Silverhemmen Vård och Omsorg AB 556791-3321
Avtalsområde Korttidsplatser Äldre
ProcuringEntityProfile

Korttidsplatser Äldre, delområde somatisk Johannesgården 20368

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Tierps kommun
Giltigt från 2017-01-16 till 2019-01-15
Leverantör Stiftelsen Stora Sköndal 802000-6725
Avtalsområde Korttidsplatser Äldre
ProcuringEntityProfile

Korttidsplatser Äldre, delområde somatisk Skutan 20369

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Tierps kommun
Giltigt från 2017-01-16 till 2019-01-15
Leverantör Attendo Sverige AB 556148-5169
Avtalsområde Korttidsplatser Äldre
ProcuringEntityProfile

Kött särskilda boenden Heby kommun 5800

Giltigt från 2014-07-01 till 2017-06-30
Leverantör Faringe Kött & Slakt AB 556661-8830
Avtalsområde Kött särskilda boenden Heby kommun
ProcuringEntityProfile

litteratur 13 Adlibris 8424

Giltigt från 2014-09-22 till 2018-01-12
Leverantör Adlibris Aktiebolag 556261-3512
Avtalsområde litteratur 13
ProcuringEntityProfile

litteratur 13 Bokus 8425

Giltigt från 2014-09-22 till 2018-01-12
Leverantör Bokus AB 556493-0492
Avtalsområde litteratur 13
ProcuringEntityProfile

litteratur 13 BTJ 8426

Giltigt från 2014-09-22 till 2018-01-12
Leverantör Btj Sverige AB 556013-9726
Avtalsområde litteratur 13
ProcuringEntityProfile

LOV hemtjänst 6147

Giltigt från 2014-02-12 till 2018-03-31
Leverantör Hela Sveriges Assistans AB 556659-5210
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Möbler 9148

Giltigt från 2015-06-01 till 2018-08-24
Leverantör SKL Kommentus AB 556026-1900
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

personlig assistans 5398

Giltigt från 2014-01-15 till 2018-01-14
Leverantör LSS Assistans Aros AB 556676-4618
Avtalsområde personlig assistans
ProcuringEntityProfile

Procapita 6167

Giltigt från 2014-02-13 till 2017-02-10
Leverantör Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 556559-6151
Avtalsområde -
12
Visar 1 till 50 av 86

Nyhet!
Nu kan du prenumerera på avtal via RSS. Fälj länken för att få avtalsuppdateringar