Publika avtal

Visa dina avtal
select
select
ProcuringEntityProfile

Anläggningsmaskintjänster 7156

Giltigt från 2014-09-01 till 2018-08-31
Leverantör Mellansvenska Logistiktransporter AB 556617-1210
Avtalsområde Anläggningsmaskintjänster
ProcuringEntityProfile

Anläggningsmaskintjänster 7157

Giltigt från 2014-09-01 till 2018-08-31
Leverantör Karlsson Seidel Mark och Trädgårdsmiljö AB 556916-9716
Avtalsområde Anläggningsmaskintjänster
ProcuringEntityProfile

Anläggningsmaskintjänster 7155

Giltigt från 2014-09-01 till 2018-08-31
Leverantör Upplands Schakt Ek För 717600-7990
Avtalsområde Anläggningsmaskintjänster
ProcuringEntityProfile

Dexter 7109

Giltigt från 2014-05-26 till 2018-05-31
Leverantör Ist Sverige AB 556265-4755
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Fryst fisk 5395

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2014-07-01 till 2018-04-30
Leverantör Stora Risten Fisk AB 556532-2699
Avtalsområde Livsmedel, köksutrustning, måltider
ProcuringEntityProfile

Färsk fisk 5397

Övriga avtalsparter: Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2014-07-01 till 2018-04-30
Leverantör Stora Risten Fisk AB 556532-2699
Avtalsområde Livsmedel, köksutrustning, måltider
ProcuringEntityProfile

Försäkringsmäklare 8522

Giltigt från 2015-01-01 till 2018-12-31
Leverantör Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 556707-7648
Avtalsområde Försäkringsmäklare
ProcuringEntityProfile

Gatubelysning 7153

Giltigt från 2014-07-01 till 2018-06-30
Leverantör Heby Elektriska 690407-6913
Avtalsområde Bygg- och anläggningsentreprenader, underhåll fastighet, gata och park
ProcuringEntityProfile

Heby Glas - Reparation och byte bilglas 16631

Giltigt från 2016-04-25 till 2018-04-30
Leverantör Björkskogs Industrier AB 556555-5868
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

Hemtjänst - service 40695

Giltigt från 2011-11-01 till 2019-12-31
Leverantör Mälardalens Boservice AB 556863-3407
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Konferenanläggningar 26689

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun
Giltigt från 2018-01-01 till 2019-03-24
Leverantör Marholmen Hotell och Konferens AB 559104-4507
Avtalsområde Personalvård, logi, resor, konferenser
ProcuringEntityProfile

Korttidsplatser Äldre, delområde Demens 20370

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Tierps kommun
Giltigt från 2017-01-16 till 2019-01-15
Leverantör Attendo Sverige AB 556148-5169
Avtalsområde Korttidsplatser Äldre
ProcuringEntityProfile

Korttidsplatser Äldre, delområde Demens 20372

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Tierps kommun
Giltigt från 2017-01-16 till 2019-01-15
Leverantör Vardaga Opalen AB 556455-5208
Avtalsområde Korttidsplatser Äldre
ProcuringEntityProfile

Korttidsplatser Äldre, delområde Demens Silverpark 20371

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Tierps kommun
Giltigt från 2017-01-16 till 2019-01-15
Leverantör Silverhemmen Vård och Omsorg AB 556791-3321
Avtalsområde Korttidsplatser Äldre
ProcuringEntityProfile

Korttidsplatser Äldre, delområde somatisk Johannesgården 20368

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Tierps kommun
Giltigt från 2017-01-16 till 2019-01-15
Leverantör Stiftelsen Stora Sköndal 802000-6725
Avtalsområde Korttidsplatser Äldre
ProcuringEntityProfile

Korttidsplatser Äldre, delområde somatisk Skutan 20369

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Tierps kommun
Giltigt från 2017-01-16 till 2019-01-15
Leverantör Attendo Sverige AB 556148-5169
Avtalsområde Korttidsplatser Äldre
ProcuringEntityProfile

Kött särskilda boenden Heby kommun 5800

Giltigt från 2014-07-01 till 2018-04-30
Leverantör Faringe Kött & Slakt AB 556661-8830
Avtalsområde Kött särskilda boenden Heby kommun
ProcuringEntityProfile

Möbler 9148

Giltigt från 2015-06-01 till 2018-08-24
Leverantör SKL Kommentus AB 556026-1900
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Procapita 6167

Giltigt från 2014-02-13 till 2018-02-10
Leverantör Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 556559-6151
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Ramavtal svetsning 9789

Giltigt från 2015-02-04 till 2019-02-04
Leverantör Aktiebolaget Geréns Mekaniska Verkstad 556090-5761
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Skolskjutssystem 4340

Giltigt från 2013-09-01 till 2017-08-31
Leverantör CARTESIA GIS AB 5565225678
Avtalsområde Skolskjutssystem
ProcuringEntityProfile

Skruvsil 8666

Giltigt från 2014-10-22 till 2019-10-31
Leverantör Hydropress Huber AB 556243-1287
Avtalsområde Skruvsil
ProcuringEntityProfile

Små diverse hjälpmedel 5350

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2013-10-30 till 2018-10-30
Leverantör Etac Sverige AB 556203-2879
Avtalsområde Medicintekniska hjälpmedel
ProcuringEntityProfile

Små diverse hjälpmedel 5354

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2013-10-30 till 2018-10-30
Leverantör Euforia 500623-1152
Avtalsområde Medicintekniska hjälpmedel
ProcuringEntityProfile

Små diverse hjälpmedel 5355

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2013-10-30 till 2018-10-30
Leverantör Handicare AB 556245-5856
Avtalsområde Medicintekniska hjälpmedel
ProcuringEntityProfile

Små diverse hjälpmedel 5356

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2013-10-30 till 2018-10-30
Leverantör Hea Medical AB 556532-7128
Avtalsområde Medicintekniska hjälpmedel
ProcuringEntityProfile

Små diverse hjälpmedel 5358

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2013-10-30 till 2018-10-30
Leverantör Kvistberga Group AB 556869-2569
Avtalsområde Medicintekniska hjälpmedel
ProcuringEntityProfile

Små diverse hjälpmedel 5359

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2013-10-30 till 2018-10-30
Leverantör medi Sweden AB 556401-1848
Avtalsområde Medicintekniska hjälpmedel
ProcuringEntityProfile

Små diverse hjälpmedel 5360

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2013-10-30 till 2018-10-30
Leverantör Swereco Rehab Aktiebolag 556304-9088
Avtalsområde Medicintekniska hjälpmedel
ProcuringEntityProfile

Små diverse hjälpmedel 5361

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2013-10-30 till 2018-10-30
Leverantör Hjälpsam i Bålsta 681108-7185
Avtalsområde Medicintekniska hjälpmedel
ProcuringEntityProfile

Små diverse hjälpmedel 5357

Övriga avtalsparter: Enköpings Kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Östhammars kommun
Giltigt från 2013-10-30 till 2018-10-30
Leverantör Liko AB 556202-6004
Avtalsområde Medicintekniska hjälpmedel
ProcuringEntityProfile

Snöröjning 7191

Giltigt från 2014-10-01 till 2018-09-30
Leverantör Mellansvenska Logistiktransporter AB 556617-1210
Avtalsområde Bygg- och anläggningsentreprenader, underhåll fastighet, gata och park
ProcuringEntityProfile

Snöröjning 7192

Giltigt från 2014-10-01 till 2018-09-30
Leverantör Gmt Gävleborgs Maskin & Transportcentral AB 556058-0309
Avtalsområde Bygg- och anläggningsentreprenader, underhåll fastighet, gata och park
ProcuringEntityProfile

Specialskolskjuts taxi 9346

Giltigt från 2015-03-01 till 2018-12-31
Leverantör Västupplands TAXI AB 556410-0963
Avtalsområde Specialskolskjuts taxi
ProcuringEntityProfile

stationstankning 7099

Giltigt från 2014-07-01 till 2018-06-30
Leverantör Ok-Q8 AB 556027-3244
Avtalsområde stationstankning
ProcuringEntityProfile

stationstankning 7100

Giltigt från 2014-07-01 till 2018-06-30
Leverantör Qstar Försäljning AB 556349-2262
Avtalsområde stationstankning
ProcuringEntityProfile

Svetsning 9788

Giltigt från 2015-02-04 till 2019-02-04
Leverantör Forsmans Företagsservice Aktiebolag 556388-8576
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Tekis Fir 6231

Giltigt från 2014-02-19 till 2018-02-28
Leverantör Tekis AB 556550-6309
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Textilslöjdsmaterial 8833

Övriga avtalsparter: Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun
Giltigt från 2015-01-01 till 2018-12-31
Leverantör Textilhuset Swelogent Handelsbolag 916450-5696
Avtalsområde Utbildning, böcker, media, utskrift, tryck
ProcuringEntityProfile

Tjänster för datakommunikation 2010/61

Giltigt från 2010-10-01 till 2019-09-30
Leverantör Lidén Data Produkt AB 556542-5369
Avtalsområde -
1
Visar 1 till 40 av 40

Nyhet!
Nu kan du prenumerera på avtal via RSS. Fälj länken för att få avtalsuppdateringar