Service , kontroll, reparation och nyanskaffning av brandmaterial i fastigheter och fordon 2017-10

Översikt

Upphandlingens nummer : 2017-10

Publik annons: Upphandlingen är annonserad publikt och anbudsförfarandet pågår. Sista dag för att lämna in anbud är 2017-05-11. Anbudet är giltigt till 2017-07-11. Mer information hittar du genom att klicka på förfrågningsunderlag i menyn till vänster och under rubriken anbud finns information om hur du ska gå till väga för att lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Tierps kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Nyckelord som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
24951210-0 - Pulver för brandsläckare
24951220-3 - Brandsläckningsmedel
24951230-6 - Brandsläckningspatroner
31625100-4 - Branddetektorer
35111300-8 - Brandsläckare
39525400-2 - Brandfiltar
44480000-8 - Diverse brandskyddsutrustning
45343000-3 - Installation av brandskydd
45343100-4 - Brandsäkringsarbeten
50413200-5 - Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning
51700000-9 - Installation av brandskyddsutrustning
75251110-4 - Brandskyddstjänster
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du notifieringar via epost och kan komma åt förfrågningsunderlaget. Där kan du även meddela upphandlaren om du inte har för avsikt att lämna in anbud.