[GSN-2019-1170] Utförandeentreprenad anläggning gata och cirkulationsplats, etapp 8, bostadsområdet Cementgjuteriet, Uppsala

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : GSN-2019-1170

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 8/19/2019. Anbudet ska var giltiga till 2/18/2020. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000-2 - Byggnadsanläggning
45211000-9 - Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten
45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten
77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.