Procuring entity image

11606 - Staffangymnasiet - invändig renovering

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Söderhamns Kommun
National registration number
212000-2353
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Staffangymnasiet - invändig renovering
Reference number
11606
Description
STAFFANGYMNASIET HUS A OM- OCH TILLBYGGNAD Denna anbudsförfrågan avser att genom en delad samordnad utförandeentreprenad låta utföra om- och tillbyggnad av Staffangymnasiets hus A samt en mindre anpassning i hus B. Byggnadsentreprenören blir huvudentreprenör och beställaren överför samordningsansvaret på huvudentreprenören. Då denna entreprenad upphandlas som en delad utförandeentreprenad ingår ett flertal sidoentreprenader vilka beställaren upphandlar separat. Dessa är: - El- och teleentreprenad inkl. brandlarm - Värme och sanitetsinstallations-entreprenad - Luftbehandlingsinstallations-entreprenad inkl. styrinstallationer Ombyggnaden sker i 2 etapper och verksamheten i skolan pågår under hela entreprenadtiden. Ombyggnadsåtgärderna omfattar i huvudsak ytskiktsrenovering av skollokalerna, renovering och målningsbehandling av samtliga träfönster, byte av innerdörrar och montage av nya undertak samt nybyggnad av en lastkaj med skärmtak. Hela hus A förses med nya VA-installationer och ny mekanisk ventilation, nya el- och teleinstallationer, brandlarm samt komplettering av passersystemet och datainstallationen.
Main CPV-code
45262690-4 Renovering av byggnader
Contract nature
Works
Estimated value
27,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
44115200-1 - Sanitets- och värmematerial, 45232460-4 - Sanitetsanläggningar, 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45331210-1 - Installation av ventilation, 39563530-0 - Ventilationskanaler, 32573000-0 - Kommunikationsstyrsystem, 31682210-5 - Instrumenterings- och styrsystem, 09310000-5 - Elektricitet, 42961000-0 - Manöver- och styrsystem
Place of performance (NUTS-code)
SE313 Gävleborgs län
Contract period start
Contract period end
Options enabled
Yes
Options description
Konsulterna lägger till info

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Fair working conditions
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Tender valid till
5/27/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA3074
Date for initial dispatch of the notice
9/3/2021
TED Notice number