Procuring entity image

GSN-2019-1159 - Tullgarnsbron entreprenad E01

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Uppsala kommun
National registration number
212000-3005
Telephone
018-727 00 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Tullgarnsbron entreprenad E01
Reference number
GSN-2019-1159
Description
Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 01 av Tullgarnsbron - omfattar: -Mark/VA östra sidan om Fyrisån och upp till Mältargatan. -Nya dagvattenanläggningar som avser platsgjutna konstruktioner, spontning och pålning. -Ombyggnad av ca 300m dag- och spillvattensledningar Planerad annonsering är början av juli 2021 och byggstart Q4 2021 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Varmt välkommen att lämna anbud!
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Estimated value
30,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
Place of performance (NUTS-code)
SE121 Uppsala län
Contract period start
11/24/2022
Contract period end
11/24/2022
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Tender valid till
3/6/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA5
Date for initial dispatch of the notice
5/27/2021
TED Notice number